Help mensen die onder de armoedegrens leven!

Stichting Vietnam voert jaarlijks een of meerdere projecten uit om mensen in Vietnam te helpen. Ons netwerk is actief in Ho Chi Mihnstad (Saigon) en omgeving. Voorbeelden van onze projecten zijn:

   • Het uitdelen van voedselpakketten tijdens het Vietnamese TET feest

   • Het doneren van rijst en schoolspullen aan een weeshuis 


Onze projecten zijn divers van aard en gericht op diverse doelgroepen. 

De hulpverlening voldoet echter altijd aan de volgende criteria:

1. Wij bieden hulp aan mensen
2. De hulp heeft betrekking tot basisvoorzieningen zoals voedsel, onderdak  
    en onderwijs
3. Onze hulp is aanvullend. Dit betekend dat onze hulp bedoeld is om een
    minimum nivo van deze basisvoorzieningen te bereiken

Naast een Nederlandse tak, bestaat onze organisatie uit vrijwilligers in Vietnam. Hierdoor zijn wij in staat om ons werk geheel in eigen beheer uit te voeren. Wij zijn onafhankelijk van derde partijen en daarmee zorgen wij er voor dat al onze middelen doelmatig worden ingezet.

Ons team staat een enorme uitdaging te wachten omdat in Vietnam veel mensen onder de armoedegrens leven. Met uw hulp kunnen wij deze uitdaging aan gaan en het leven van deze mensen verbeteren.